தமிழோசை FM

தமிழ் நெஞ்சங்களின் இதயங்களைத் தாலாட்டும் இசைச் சங்கமம்தான் முக்கடலும் சங்கமிக்கும் தென்குமரியில் உதித்த நமது தமிழோசை FM.

Slide Title
Slide Title
Slide Title
Slide Title
Slide Title
Slide Title
   5.30 AM ---- இனிய உதயம்
.............................................................................................
   6.00 AM ---- சக்தி தரும் பக்தி பாடல்கள்
.............................................................................................
   6.30 AM ---- குறளமுது மற்றும் ஒரு நிமிடம் ஒரு தகவல்
.............................................................................................
   6.35 AM ---- காலைத் தென்றல்
.............................................................................................
   9.00 AM ---- பட்டையைக் கிளப்பு
.............................................................................................
   12.00 PM ---- வானவில்
.............................................................................................
   03.00 PM ---- நெஞ்சம் மறப்பதில்லை
.............................................................................................
   4.00 PM ---- செம ஹிட் மச்சி
.............................................................................................
   6.00 PM ---- கந்த சஷ்டி கவசம்
.............................................................................................
   6.30 PM ---- பொன் மாலைப் பொழுது
.............................................................................................
   8.00 PM ---- ஆனந்தப் பூங்காற்று
.............................................................................................
   9.00 PM ---- மனோரதம்
.............................................................................................
   10.00 PM ---- நிலவின் மடியில்
.............................................................................................
   12.00 AM TO 05.30 A.M ---- இதய கீதம்
Tamilosai- Tamil Audio Books தமிழோசை - முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ்
பார்த்திபன் கனவு – Episode 75 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
by Dr Rathnamala Bruce

பார்த்திபன் கனவு – Episode 75 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Kalkiyin Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce – Tamilosai Tamil Audio Books

பார்த்திபன் கனவு – Episode 75 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 74 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 73 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 72 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 71 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 70 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 69 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 68 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 67 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce
பார்த்திபன் கனவு – Episode 66 – முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் – Parthiban Kanavu – Dr Rathnamala Bruce